Đà Nẵng: Kiến nghị thanh toán vốn xây dựng nút giao thông ngã ba Huế

Theo UBND  Đà
Nẵng, dự án được Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phê duyệt đầu tư
theo hình thức BT ngày 17-7-2014 với giá trị 2.379 tỷ đồng.
Phương án thanh toán cho chủ đầu tư bố trí từ kế hoạch ngân
sách hằng năm của Bộ GTVT, bắt đầu từ năm 2017-2020; tuy nhiên,
đến nay vẫn chưa thực hiện thanh toán cho nhà đầu tư, cụ thể là
Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam.

Để bảo đảm kế hoạch
thanh toán cho dự án đúng theo chủ trương của Chính phủ, hạn
chế việc chậm thanh toán làm ảnh hưởng đến hoạt động tài chính
của nhà đầu tư cũng như đơn vị ngân hàng cấp tín dụng cho dự án
và việc phát sinh lãi vay trong thời gian chờ thanh toán, UBND
TP Đà Nẵng đề nghị Văn phòng Chính phủ đề xuất Chính phủ giải
quyết phần kinh phí 553,957 tỷ đồng đã được bố trí trong kế
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Bộ GTVT;
trong đó có bố trí gần 32,9 tỷ đồng để thanh toán cho dự án nút
giao thông khác mức ngã ba Huế -TP Đà Nẵng để thanh toán cho
chủ đầu tư trong năm 2019.

Đối với phần kinh phí
521 tỷ đồng được bố trí từ 10% dự phòng vốn Trung ương giai
đoạn 2016-2020, đề nghị sử dụng thanh toán cho chủ đầu tư trong
đầu năm 2020. Riêng phần kinh phí còn lại của dự án khoảng
1.825 tỷ đồng, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem
xét bố trí thanh toán cho dự án từ nguồn vốn dự phòng chung vốn
ngân sách Trung ương của cả nước trong kế hoạch trung hạn giai
đoạn 2016-2020.

Được biết, ngày 25/10,
Công ty TNHH BT Ngã Ba Huế Trung Nam có văn bản gửi Đoàn đại
biểu Quốc hội TP Đà Nẵng nêu rõ, dự án nút giao thông khác mức
ngã ba Huế đã được nhà đầu tư này xây dựng theo hình BT, hoàn
thành đưa vào sử dụng đã 4 năm, bàn giao cho cơ quan Nhà nước
quản lý đã 2 năm, Kiểm toán Nhà nước hoàn tất thủ tục kiểm toán
từ tháng 1/2018. 

Tuy nhiên, cho đến nay
nhà đầu tư vẫn chưa nhận được thông tin về việc bố trí vốn
thanh toán dự án, dẫn đến chưa thể giải quyết các tồn đọng
vướng mắc về thanh toán công nợ nhà thầu, quyết toán dự án, ký
phụ lục hợp đồng BT…

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế

(Theo CafeF)

Facebook Comments