Masan nắm 83,74% cổ phần trong công ty quản lý chuỗi Vinmart và Vinmart+

Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị Tập đoàn Masan đã thông qua
nghị quyết về việc hoán đổi cổ phần với Công ty cổ phần Phát
triển Thương mại và dịch vụ VCM.

Theo đó, Masan sẽ nhận 83,74% tổng số cổ phần phổ thông đang
lưu hành của VCM và phát hành quyền chọn được nhận cổ phần của
một công ty hợp nhất là công ty con của công ty này, và công ty
hợp nhất này sẽ sở hữu cổ phần/phần vốn góp và vận hành cả 2
công ty gồm VCM và Công ty TNHH MasanConsumerHoldings.

VCM là công ty vừa được thành lập hồi đầu tháng 8/2019,
với hoạt động là tư vấn quản lý. Khi mới thành lập, công ty này
có vốn điều lệ 1 tỷ đồng và do Vingroup sở hữu 64,3% vốn. Đến
giữa tháng 9/2019, VCM nâng vốn điều lệ lên 6.436 tỷ đồng và là
công ty mẹ, nắm 100% vốn của VinCommerce, đồng nghĩa với việc
sở hữu chuỗi Vinmart và Vinmart+.

Như vậy, giá trị sở hữu của Masan tại VCM là gần 5.400 tỷ đồng,
tương đương gần 540 triệu cổ phần.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2019, Vingroup và Masan đã có thoả
thuận nguyên tắc về việc hoán đổi cổ phần Công ty VinCommerce
và Công ty VinEco. Theo thỏa thuận này, VinCommerce, VinEco và
Masan Consumer Holding sẽ sáp nhập để thành lập Tập đoàn Hàng
tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam.

Vingroup sẽ hoán đổi toàn bộ cổ phần trong VinCommerce thành cổ
phần của Công ty mới sau sáp nhập. Masan Group sẽ nắm quyền
kiểm soát hoạt động, Vingroup là cổ đông. Với thương vụ này,
Masan sẽ kiểm soát hoạt động khoảng 2.600 cửa hàng và siêu thị
Vinmart, Vinmart+ trên cả nước.

(Theo Tri Thức Trẻ)

Facebook Comments